تالار ابن ندیم (مرجع و کتابشناسی) محل قفسه در تالار